Rezultaty Projektu

Numer Projektu: 2022-3-PL01-KA210-YOU-000095329

Zasoby InAction

Określenie statusu stylu życia bez odpadów w krajach partnerskich i zaprezentowanie najlepszych praktyk w zakresie zarządzania zerową ilością odpadów. Wdrożenie ankiet i badań źródeł wtórnych w krajach partnerskich.

Najlepsze praktyki w krajach

Najlepsze praktyki w organizacjach partnerskich

InAction!

Ścieżka edukacyjna InAction

Zestaw gotowych do użycia materiałów edukacyjnych do realizacji warsztatów, które pomogą młodzieży w przyjęciu stylu życia bez odpadów. Opracowanie „InAction Youth Guide to Zero-Waste Lifestyle” w celu ułatwienia osobom pracującym z młodzieżą znalezienia zrównoważonych i przyjaznych dla środowiska rozwiązań, a także większego zaangażowania w życie społeczności.