Partnerzy Projektu

Numer Projektu: 2022-3-PL01-KA210-YOU-000095329

Grecja

Organizacja non-profit z siedzibą w Karditsa w Grecji, zajmująca się promowaniem i osiąganiem Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs). Poprzez realizację różnych działań i warsztatów, InFo stara się zachęcać do zrównoważonych postaw i wyborów. InFo jest zaangażowana we współpracę, działania i wymianę dobrych praktyk z partnerami z całej Europy poprzez udział w tym projekcie.

InAction!

Cypr

STANDO LTD jest organizacją badawczą i edukacyjną z siedzibą na Cyprze, zajmującą się rozwojem badań i innowacji. Jesteśmy także zatwierdzonym Centrum Kształcenia Zawodowego akredytowanym przez Cypryjski Urząd Rozwoju Zasobów Ludzkich. Siła naszego przedsiębiorstwa tkwi przede wszystkim w wysoko wykwalifikowanym zespole i rozbudowanej sieci międzynarodowych partnerów. Nasi dynamiczni i doświadczeni naukowcy, badacze i praktycy są zaangażowani we wdrażanie współfinansowanych projektów na dużą skalę i współpracują z organizacjami z Cypru i całego świata. Aktywnie uczestniczymy w planowaniu i wdrażaniu projektów krajowych i międzynarodowych, mając na celu dostarczanie innowacyjnych rozwiązań, które ułatwiają rozwój ludzi i spójność społeczeństw.

Od 2016 r. prowadzimy szereg szkoleń zawodowych i akademickich w ramach programów Erasmus+ KA1 i KA2, a także kursów, seminariów i usług doradczych dla różnych grup docelowych (studentów, młodzieży, nauczycieli, decydentów, rodziców, dorosłych), osób uczących się i pracowników placówek kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) oraz ośrodków dla dorosłych.

InAction!

Polska

Fundacja Ekopotencjał powstała w 2013 roku w celu realizacji działań na rzecz szeroko rozumianej edukacji ekologicznej, ochrony środowiska i rozwoju. Została założona przez grupę absolwentów Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego, posiadających doświadczenie zawodowe w zakresie ochrony środowiska, edukacji ekologicznej, turystyki i gospodarki przestrzennej.

Fundacja Ekopotencjal świadczy usługi w zakresie nieformalnej edukacji ekologicznej dzieci, młodzieży i dorosłych. Edukujemy poprzez działania na rzecz podnoszenia świadomości ekologicznej społeczeństwa. Pracujemy "u podstaw" z dziećmi, dorosłymi, urzędnikami, nauczycielami, aktywistami. Edukujemy poprzez narzędzia cyfrowe oraz warsztaty, wykłady, wydarzenia, happeningi skupiające się na segregacji odpadów, upcyklingu, zero waste lifesyle, gospodarce cyrkularnej, zmianach klimatu i bioróżnorodności.