Αποτελέσματα του Έργου

Αριθμός Σχεδίου: 2022-3-PL01-KA210-YOU-000095329

Πόροι InAction

Προσδιορισμός της κατάστασης του τρόπου ζωής με μηδενικά απόβλητα μεταξύ των χωρών-εταίρων και προβολή των βέλτιστων πρακτικών διαχείρισης μηδενικών αποβλήτων. Εφαρμογή ερευνών και ερευνών γραφείου στις χώρες εταίρους.

Βέλτιστες Πρακτικές στις Χώρες

Βέλτιστες Πρακτικές στους Οργανισμούς

InAction!

Μαθησιακή Διαδρομή InAction

Ένα σύνολο έτοιμου προς χρήση μαθησιακού υλικού για την υλοποίηση εργαστηρίων που θα βοηθήσουν τους νέους στην υιοθέτηση ενός τρόπου ζωής με μηδενικά απόβλητα. Ανάπτυξη του “Οδηγός InAction για τη Νεολαία για έναν Τρόπο Ζωής Χωρίς Απορρίμματα”, προκειμένου να διευκολυνθούν οι εργαζόμενοι στην νεολαία να βοηθήσουν τους νέους να βρουν βιώσιμες και φιλικές προς το περιβάλλον λύσεις, καθώς και να εμπλακούν περισσότερο με την κοινότητά τους.