Συνεργάτες

Αριθμός Σχεδίου: 2022-3-PL01-KA210-YOU-000095329

Ελλάδα

Μη κερδοσκοπικός οργανισμός με έδρα την Καρδίτσα, Ελλάδα, αφιερωμένος στην προώθηση και επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ). Μέσω της υλοποίησης διαφόρων δραστηριοτήτων και εργαστηρίων, η InFo επιδιώκει να ενθαρρύνει βιώσιμες συμπεριφορές και επιλογές. Η InFo είναι ενθουσιασμένη που θα συνεργαστεί, θα εργαστεί και θα ανταλλάξει καλές πρακτικές με συνεργάτες από όλη την Ευρώπη μέσω της συμμετοχής της σε αυτό το έργο.

InAction!

Κύπρος

Η STANDO LTD είναι ένας ερευνητικός και εκπαιδευτικός οργανισμός με έδρα την Κύπρο, αφιερωμένος στην προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας. Είμαστε, ταυτόχρονα, εγκεκριμένο Κέντρο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, διαπιστευμένο από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού της Κύπρου. Η δύναμη της επιχείρησής μας έγκειται κυρίως στην ομάδα μας με υψηλά προσόντα και στο εκτεταμένο δίκτυο διεθνών συνεργατών της. Οι δυναμικοί και έμπειροι ακαδημαϊκοί, ερευνητές και επαγγελματίες μας δεσμεύονται στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων μεγάλης κλίμακας και συνεργάζονται με οργανισμούς από την Κύπρο και όλο τον κόσμο. Συμμετέχουμε ενεργά στο σχεδιασμό και την υλοποίηση εθνικών και διεθνών έργων, με στόχο την παροχή καινοτόμων λύσεων που διευκολύνουν την ανάπτυξη των ανθρώπων και τη συνοχή των κοινωνιών.

Από το 2016, παρέχουμε μια σειρά επαγγελματικών και ακαδημαϊκών καταρτίσεων στο πλαίσιο του Erasmus+ KA1 και KA2, καθώς και μαθήματα, σεμινάρια και συμβουλευτικές υπηρεσίες σε διάφορες ομάδες-στόχους (μαθητές, νέοι, εκπαιδευτικοί, υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής, γονείς, ενήλικες), εκπαιδευόμενους και προσωπικό φορέων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) και Κέντρων Ενηλίκων.

InAction!

Πολωνία

Το Ίδρυμα Ekopotencjał ιδρύθηκε το 2013 με σκοπό την υλοποίηση δραστηριοτήτων για την ευρύτερα κατανοητή οικολογική εκπαίδευση, την προστασία του περιβάλλοντος και την ανάπτυξη. Ιδρύθηκε από μια ομάδα αποφοίτων της Σχολής Γεωεπιστημών και Περιβαλλοντικών Επιστημών του Πανεπιστημίου του Wroclaw, οι οποίοι έχουν επαγγελματική εμπειρία στην προστασία του περιβάλλοντος, την οικολογική εκπαίδευση, τον τουρισμό και τη διαχείριση του χώρου.

Το Ίδρυμα Ekopotencjal παρέχει υπηρεσίες στους τομείς της μη τυπικής οικολογικής εκπαίδευσης παιδιών, νέων και ενηλίκων. Εκπαιδεύουμε μέσω της δράσης για την αύξηση της οικολογικής συνείδησης της κοινότητας. Εργαζόμαστε " επί των ριζών" με παιδιά, ενήλικες, λειτουργούς, δασκάλους, ακτιβιστές. Εκπαιδεύουμε με ψηφιακά εργαλεία και εργαστήρια, διαλέξεις, εκδηλώσεις, δράσεις που επικεντρώνονται στον διαχωρισμό των αποβλήτων, την ανακύκλωση, τον τρόπο ζωής χωρίς απορρίμματα, την κυκλική οικονομία, την κλιματική αλλαγή και τη βιοποικιλότητα.